Liên kết web

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:23,765
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:4
    • Trong tuần:24
    • Trong tháng:54

Tin tức mới

Ngày hội “Chào năm mới 2016” của thanh niên Bắc Giang - 14/01/2016 - 20:39
Ngày 12/01/2016, tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh tổ chức Ngày hội “Chào năm mới 2016” gắn với tổng kết năm 2015.

Hoạt động cấp ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVIII RA MẮT ĐẠI HỘI
Tại phiên làm việc buối sáng ngày 03/10/2015, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ...

Bản tin VP cấp ủy

BẢN TIN VĂN PHÒNG CẤP ỦY THÁNG 9 NĂM 2013
TRONG SỐ NÀY           1- Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụtrọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến năm 2015

Tin trong nước, quốc tế

Lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15/9, toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến.