Liên kết web

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:47,874
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:7
    • Trong tuần:59
    • Trong tháng:275

Trang chủ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII HỌP PHIÊN THỨ 12

Ngày 29/6/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên thứ 12. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;Bí thư Đảng uỷ Công ty Đạm và Hoá chất Hà Bắc; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.