Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ

Bắc Giang: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

 Sáng ngày 29-3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-3.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII HỌP PHIÊN THỨ 12

Ngày 29/6/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên thứ 12. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;Bí thư Đảng uỷ Công ty Đạm và Hoá chất Hà Bắc; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.