Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Hoạt động cấp ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán 2018 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm
Ngày 28/12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1011-CV/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 16-CT/TW); để chuẩn bị tốt các điều kiện...