Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Ngày 15-9, Tỉnh uỷ Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

1. Trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân, thật sự tôn vinh nhân dân làm chủ xã hội là một tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, nhân đạo cao cả và tính cách mạng, tính nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người tận tâm suốt đời với sự nghiệp đấu tranh để giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Chưa thấy ai nói lên được đầy đủ nỗi khổ của nhân dân, phản ánh chân thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cũng chưa thấy ai bênh vực quyền lợi cho nhân dân như Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 6-10, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 3 năm sáng tác các tác phẩm báo chí phục vụ cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh đợt sáng tác tác phẩm báo chí về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Dự lễ tổng kết có các đồng chí: Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang cùng đông đảo hội viên hội Nhà báo tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa ban hành Kế hoạch số 03-KH/T.Ư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng