Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh ủy, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 22/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo đó chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Tỉnh ủy được quy định như sau:
Xem thêm

Các tin khác