Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

 

* Văn phòng Tỉnh uỷ:- Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2011), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 480 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; trong đó có 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 57 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 117 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 299 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá là một trong 5 chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt Chương trình.

Đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống miền Bắc sẽ khiến hàng loạt địa phương rét đậm. Nhiều vùng núi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.

 

 

Ngày 14/12/2011, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với ngành Công thương về tình hình, kết quả việc phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

 

Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, UBND huyện đã thành lập BCĐ giảm nghèo, có sự tham gia của MTTQ huyện, các đoàn thể nhân dân và một số phòng ban liên quan, Phòng Lao động - TB&XH là cơ quan thường trực giúp BCĐ và UBND huyện đôn đốc thực hiện Chương trình. BCĐ huyện căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện tổ chức chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bình xét lập danh sách hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở đúng quy định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp đứng ra thu mua lá vải, lá nhãn khô khẳng định họ mua để xuất khẩu đi Nhật Bản và chỉ mua lá vải, lá nhãn khô rụng, chứ không mua lá tươi phơi khô.

 

Trong 3 ngày, từ 07-09/12/2011, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVII đã tổ chức kỳ họp thứ ba. Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dự.

 

Năm 2011, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, hoạt động đối ngoại của tỉnh, đã đạt được một số kết quả khá tích cực: công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện và đổi mới cả về nội dung và hình thức. Tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Liên minh châu Âu, 23 cơ quan đại diện ngoại giao, 18 tổ chức chính phủ, hợp tác viện trợ với 28 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Đã tổ chức 05 đoàn công tác của tỉnh đi nước ngoài để khảo sát, tìm hiểu thị trường xuất khẩu nông sản tại Australia và Trung Quốc; xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; tham dự Hội nghị lần thứ 4 Chương trình ký ức Thế giới tại Ba Lan; tham dự Hội nghị chuyên đề phát triển hành lang kinh tế Bắc - Nam tại Trung Quốc, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế.