Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ

Chiều 31/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Nu-xun-tan Na-da-bai-ép, Tổng thống Cộng hòa Ca-dắc-xtan, đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Năm 2011 được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là Năm Thanh niên. Mục tiêu của Năm Thanh niên 2011 là: Thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và toàn xã hội để từ đó có đầu tư tập trung hơn, mạnh mẽ hơn cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong lao động sáng tạo, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, phát triển mạnh mẽ các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang được cổ phần năm 2005, với bề dày truyền thống, cùng với đà phát triển của năm 2009, 2010; uy tín của Công ty và sản phẩm giấy Xương Giang đã được củng cố và phát triển, hoạt động của Công ty góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Hiện nay Công ty có 7 đơn vị, phòng ban trực thuộc. Năm 2009, doanh thu đạt gần 483 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 35 tỷ đồng; năm 2010 doanh thu đạt gần 536 tỷ đồng, nộp ngân sách 60 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng. Năm 2011 cùng với nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá nông sản, ô tô, dịch vụ, kinh doanh siêu thị... nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là tập trung vào sản xuất giấy.

Năm 2012 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Vì vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, trên mọi địa bàn, đối với mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ về công tác dân vận; nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Giáo dục- Đào tạo Bắc Giang đã tích cực tổ chức triển khai Cuộc vận động. Nội dung Cuộc vận động được đưa vào kế hoạch nhiệm vụ từng năm học của ngành, của các nhà trường; nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức giảng dạy nghiêm túc ở từng cấp học, môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Xri Lanca Mahinđa Ragiapắcxê (Mahinda Rajapakse), chiều 13/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tới sân bay Bandaranaike, thủ đô Côlômbô (Colombo), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới quốc gia Nam Á này.

Những ngày tháng Chín, trên địa bàn tỉnh sôi nổi diễn ra hội thi bí thư chi, đảng bộ cơ sở về truyền đạt Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI. 15 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công hội thi cấp cơ sở, qua đó góp phần tạo thành đợt tuyên truyền sâu, rộng và không khí thi đua học tập, quán triệt nghị quyết ở các địa phương.

Tỉnh đoàn Thanh niên vừa triển khai cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ" trên mạng Internet.