Liên kết web

thiết bị đo lường

Thống kê
  • Lượt xem tin bài:57,645
  • Số người đang xem3
  • Tổng số bản ghi:688
  • -----------------------------
    • Hôm nay:40
    • Trong tuần:140
    • Trong tháng:425

Trang chủ
TT Tên tài liệu File tài liệu
1 Thông báo kết luận 32-TB/TU ngày 28/12/2011 của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị giao ban quý IV với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh
2 Thông báo kết luận số 31-TB/VPTU ngày 27/12/2011 của thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị giao ban quý IV/2011 với các Ban, cơ quan của Tỉnh uỷ
3 Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
4 Bài phát biểu của Đ/C Nguyễn Khoa Điềm tại ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI
5 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước giai đoạn 2001-2005; Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010
6 Báo cáo kết quả thực hiện 6 chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
7 Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI
8 Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
9 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005-2010
10 Danh sách Ban thường vụ tỉnh uỷ Bắc Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2005-2010
11 Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015
12 Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng tại ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII
13 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình tại ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
14 Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII
15 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015
16 Danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
17 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2000-2005
18 Danh sách Ban thường vụ tỉnh uỷ Bắc Giang khoá XV, nhiệm kỳ 2000-2005
19 Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
20 Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV
21 Bài phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV
22 Báo cáo kết quả hơn một năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW6(lần 2) khoá VIII
23 Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh tại ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
24 Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV